top of page

טיפים לביצוע מחקר מקדים וסקר מתחרים

שלב המחקר המקדים וסקר המתחרים הוא שלב קריטי וחשוב ביותר במהלך התנעת קמפיין דיגיטלי. למעשה עליו מושתת כל הקמפיין שכן בתומו אצור פרופיל משתמש ראשוני ויחסית מפורט של קהל היעד שלי. במהלך שלב זה אני גוזר מהמטרות והיעדים את קהל היעד שלדעתי ישרת את אותן מטרות. לדוגמה, אם המטרה שלי היא הגדלת המכירות במסעדה שלי, אשאל את עצמי אילו אנשים לרוב מגיעים למסעדה שלי, או ליתר דיוק, אילו אנשים אני רוצה שיגיעו למסעדה שלי?

הגדרה ראשונית של קהל היעד שלי

בשלב זה אשאל את עצמי מספר שאלות:

1) אבחן שוב את המטרות והיעדים שניסחתי בשלב הקודם ואתמקד בקהל שסביר שיענה לקמפיין שישרת את אותן מטרות. כמו כן, אבחן האם מטרות הקמפיין נמצאות בהלימה למטרות החברה או העסק שלי?

2) אבחן אילו שירותים או מוצרים יש לי להציע.

3) אנסה להגדיר את היתרון היחסי של העסק שלי או של המוצר שלי על־פני המתחרים שלי. זה שלב קריטי, שכן זה יהיה האלמנט שאבליט בפרסום שלי.

4) לסיום, אתאר בקווים כלליים את קהל היעד שלי (האנשים שברצוני שהקמפיין יגיע אליהם). להלן הקריטריונים אליהם אתייחס:

פרטים כלליים: מיקום גיאוגרפי / גיל / מגדר / דת / שפה / מוצא.

מאפיינים משותפים: עבודה / אורח חיים / תחביבים / מצב סוציואקונומי (רמת הכנסה).

תחומי עניין משותפים: תחביבים / תכניות טלוויזיה אהובות / דפי פייסבוק בהם הם חברים / אמנים וזמרים שהם לבטח אוהבים.

אירועים מרכזיים: נשואים טריים / מאורסים / ימי הולדת וכדומה.

האם יש קהל שאני לא רוצה לפנות אליו? סינון גיאוגרפי / דתי / אורח חיים / מגדרי / גיל.

סקר מתחרים

כלי חשוב לא פחות להגדרת ראשונית של קהל היעד שלי הוא סקר מתחרים. איך עושים את זה?

סיור פיזי: אצא אל השטח, אכנס פיזית לבתי העסק של המתחרים שלי ואבחן את השפה העיצובית שלהם, "הלקוח הטיפוסי" הפוקד אותם, המחירים שלהם וכדומה.

מעקב מתחרים בדף העסקי: אכנס לדף העסקי שלי ללשונית Insights, אגלול למטה לחלק של Pages to Watch ואז אזין את שם דף הפייסבוק של המתחרה. בצורה כזו אוכל לעקוב אחריו ולגלות נתונים כמו: כמה פוסטים הוא מפרסם בשבוע? עד כמה הגולשים שלו מעורבים? אילו פוסטים שלו גוררים תגובות הכי טובות. כך אוכל ללמוד מה עובד יותר ומה פחות.

ביקור בדפים עסקיים של מתחרים: אכנס לדפי המתחרים שלי ואבחן את הפוסטים שהם מעלים. אחפש במיוחד פוסטים ממומנים. אבחן את הצבעים, המסרים וכדומה.

חיפוש פרסומות של מתחרים: אופציה חדשה יחסית שפייסבוק הכניסו ב-2018 היא האפשרות לראות את כל הפרסומות של דף פייסבוק שבאוויר באותו זמן