top of page

הקסם של הריבית דריבית

מה אם הייתי אומר לכם שכל אחד מכם יכול להיות מיליונר? יודעים מה... כל אחד מכם יכול להיות מולטי מיליונר!! האם הייתם מאמינים לי?

מה אם הייתי אומר לכם שלא צריך לזכות בפיס ולא צריך למכור כיליה. שכל מה שעליכם לעשות זה לשים בצד סכום כסף קטן כל חודש (כן... אפילו 100 ₪) ופשוט לשבת ולחכות. זה הכל. זמן - זה מה שמפריד ביניכם ובין המיליונים...


הקסם של הריבית דריבית
הקסם של הריבית דריבית

רוב האנשים לא באמת מבינים את הכח של הריבית דריבית (מונח מארמית שמתאר "ריבית מצטברת").

אבל לפני שאנחנו מדברים על ריבית דריבית, בואו נבין רגע מהי ריבית.ריבית היא "מחיר הכסף"

ריבית היא ה"פרס" שאני מקבל עבור ההחלטה שלי להיפרד מהכסף שלי למשך זמן מסוים ולהשאיל אותו למישהו אחר. או במילים אחרות – ריבית היא הסכום שלווה משלם למלווה תמורת הזכות להשתמש בהלוואה.


לדוגמה: נניח שחברי הטוב מאור זקוק ל-1,000 ₪ כדי לקנות גיטרה. לי יש 1,000 ₪ בכיס (נניח לרגע שאני מסתובב עם סכומים כאלה בכיס 😜) ואין לי תכניות לקנות איתם משהו בשנה הקרובה, ולכן הסכמתי למאור לקחת את הכסף שלי, אבל בתמורה אני דורש ריבית של 10%. שנה מהיום אני רוצה שהוא יחזיר לי את הכסף, ובנוסף, יוסיף על הסכום הזה עוד 100 ₪ (שהם 10% מ-1,000), וזה בעצם הגמול שלי על כך שהסכמתי להיפרד מהכסף שלי לשנה שלמה. זה הרווח שלי. המחיר של ה-1,000 ₪ שהלוויתי למאור הוא בעצם 100 ₪ (זה מה שהוא שילם לי כדי שאסכים לתת לו את הכסף). כאמור – ריבית היא מחיר הכסף.


אז מהי ריבית דריבית?

ריבית דריבית היא למעשה הריבית המצטברת שחלה גם על סכום ההלוואה אבל גם על הריבית שהצטרפה ככל שהזמן חלף. כלומר, הכסף שהפקדנו בקרן צובר ריבית, אבל גם התשואה שהכסף שלנו עשה (הרווחים עליו) צוברים גם הם ריבית. מדובר בצמיחה מעריכית – הכסף שלנו גדל בצורה אקספוננציאלית. לנקודה זו יש ערך מהותי! אנחנו לא נרגיש את הקסם של הריבית דריבית בשנים הראשונות וזה יראה לנו כאילו הרווחים שלנו לא כאלה גדולים, אבל ככל שהשנים יחלפו (ובמיוחד לאחר עשרות שנים), הפקטור האקספוננציאלי של הריבית דריבית יהפוך להיות דרמטי ויניב לנו רווחים גדולים מאוד. המסקנה היא שככל שנשקיע לטווח ארוך יותר, כך הרווחים על הכספים המושקעים יהיו גדולים יותר. כשאנחנו מושקעים לאורך זמן, אנחנו מאפשרים לכסף שלנו לעבוד!


ומה אם אני צריך את הכסף שלי?

אביתר... מה אתה בעצם אומר – האם לעולם לא אהנה מהכספים המושקעים שלי? מה אם אני רוצה אותם עכשיו? מה אם אני צריך אותם?!

אלו שאלות חשובות ויש לא מעט פת